Преподаватели и експерти обсъдиха предизвикателствата в управлението на човешките ресурси

May 20, 2021

Висшето училище по сигурност и икономика бе домакин на уебинар, посветен на Международния ден на човешките ресурси, в който взеха участие преподаватели от 5 държави в университети – партньори на ВУСИ.

„За нас е удоволствие да бъдем домакини на подобно събитие и да затвърждаваме отношенията си с нашите международни партньори. Надявам се скоро да имаме възможността да се срещнем на живо и да работим заедно за развитието на академичната общност“, коментира г-жа Олга Манолова – председател на настоятелството, която откри уебинара. Участие взеха: ВУСИ, ИСМА- Латвия, еСampus- Италия, Saint Andrew Georgian University- Грузия и Международния славянски университет- Република Северна Македония.

По време на срещата бяха представени интересни и актуални презентации, засягащи предизвикателствата и изпитанията, пред които се изправя сектора на човешките ресурси във време на пандемия.

Първи своя материал представиха доц. д-р Валентин Василев от ВУСИ и проф. д-р Иван Ефремовски от Международния славянски университет в РСМакедония. Те засегнаха промените в очакванията и изискванията към специалистите по Човешки ресурси в последната година и половина, които изцяло се промениха предвид ситуацията, в която се намира света. Те представиха и идеята за изграждането и съставянето на практически учебник на английски език, в който да участват колеги от всички партньорски университети.

Своят труд представи и доц. д-р Иза Гигаури от Saint Andrew Georgian University, която представи актуални данни за състоянието на света на човешките ресурси в момента и промените, които се налага да предприемат различните бизнеси в това направление. През последната година и половина почти целия свят премина на дистанционна работа, което постави много нови въпросителни.

Доц. Габриела Кръстевска от Международния славянски университет пък представи своето проучване за предизвикателствата както по време на пандемията, така и след нея и всички промени, които ще се наложат.

Проф. Англиани от еCampus пък е убеден, че резултатите от пандемията в сектора на човешките ресурси, тепърва ще бъдат усетени от бизнесите, университетите и всички сфери, в които работят хора. „Новото нормално тепърва предстои да бъде установено в целия свят. Специалистите по човешки ресурси са принудени да се адаптират бързо към средата, да премерват рисковете и да работят, както с мениджмънта на съответната фирма, така и с отделните работници, за да върви гладко и безпроблемно целият процес“, категоричен бе той.

На уебинара присъстваха и представители на бизнеса и местната власт: Ванко Иванов – началник-отдел „Човешки ресурси“, Община Пловдив, Ивайло Спасов – „Човешки ресурси“, секретар в БНТ- РТВЦ-Пловдив, д-р Младен Младенов – адвокат, специалист по правна закрила при управление на човешките ресурси, Костадин Георгиев – главен експерт „Европейски програми и устойчиво развитие“, Община Благоевград, Надя Чушкова – директор на отдел „Човешки ресурси“ в „БЕЛЛА – България“.

Активно участие в дискусията взе д-р Младенов, който изрази мнението си, че работното време и работното място са отживелица от индустриалната ера, а днес всичко се променя. Всъщност законите и практиката да се променят в полза на свършената работа, а не на работното време. „Проблемът днес е комуникацията между мениджърите и отделните хора в екипа, върху което трябва да се работи най-много“, категоричен е той.

„Ковид кризата ни научи на едно основно нещо – издигна доверието между служителите и работодателя на още по-високо ниво. Ние не прекъснахме работа нито за миг, а нашите репортери, оператори, шофьори бяха напълно обезопасени и подсигурени по всяко време, за да могат да си вършат работата възможно най-спокойно.“, сподели Ивайло Спасов от БНТ и добави, че отдел „Човешки ресурси“ към националната телевизия е бил изправен пред редица предизвикателства, за да запазят спокойна и сигурна работната среда.

Срещата проследиха и студенти и докторанти, които имат интереси в сферата на управлението на човешките ресурси и виждат бъдещето си като успешни специалисти.

Уебинарът закри доц. д-р Людмила Дикова, която беше и модератор на срещата с обобщение на казаното до момента и покана към присъстващите за следващи съвместни събития. Предстои да бъде създадено и печатно издание, събиращо на едно място всички материали от уебинара.