Дигитален workshop: „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство “

Nov 24, 2021

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТИ И ИКОНОМИКА

И

ЦЕНТЪР ЗА ЛИДЕРСТВО И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

 Ви канят на 

ДИГИТАЛЕН WORKSHOP

„КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЛИДЕРСТВО “

 01.12.2021 

Мото на сесията:  Мениджмънт е да изкачиш стълбата на успеха, лидерството е да дефинираш на коя стена трябва да се опре стълбата“  – Стивън Кови

 

Начин на провеждане: Онлайн в Google Meet

Модератор: проф. д-р Валентин Василев

Със специалното участие на:  

  • доц. д-р Александрър Христов – „Център за анализ и кризисни комуникации“;
  • доц. д-р Димитрина Стефанова – ЮЗУ „Неофит Рилски“;
  • д-р Тодор Капитанов – „Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)“;
  • Мариета Димитрова информационна агенция “Blagoevgrad News”

 

За уъркшопа са поканени за участие студенти и докторани от ВУСИ, ученици; специалисти от практиката чрез връзки с техните професионални общности и организации, НПО, представители на медии и държавни институции.

Всички регистрирали се и участвали във форума студенти и докторанти на ВУСИ ще получат сертификати за участие от „Център за лидерство и публични политики“.

За останалите регистрирани и участвали, при заявено желание от тяхна страна за получаване на сертификат  се заплаща сумата от 50 /петдесет/ лева.

Заявката за участие се попълва тук.

Сумата за желаещите допълнително да получат сертификат за участие се внася по банков път на сметка: BG 97 BPBI 7924 1066 753909

Програма

 

12.00 – 12:30 – доц. д-р Димитрина Стефанова – ЮЗУ „Неофит Рилски“- „Принципни съображения в кризисния PR”

12:30 – 13:00 – доц. д-р Александър Христов – „Център за анализ и кризисни комуникации“ – „Управление на кризи – съвременни особености“

13:00 – 13:15 – д-р Тодор Капитанов – „КНСБ“ – „Ефективни комуникации в синдикални организации – „Колективните трудови спорове и ролята на работниците и служителите в управлението на кризи на работното място“

13:15–13:30 – Мариета Димитрова – собственик на информационна агенция „Благоевград нюз“ – “Медийната грамотност,  борбата с дезинформацията и ролята на медиите в условията на кризисне ситуации”

13:30 – 14.15 – Време за въпроси

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

Валентин Василев е „професор“ по „Национална сигурност“ („Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси“) във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ), град Пловдив и ръководител на „Център за лидерство и публични политики“ в същото учебно заведение.

В периода 2000 – 2021 е част от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, като е заместник-декан на Правно-исторически факултет от 2010 до 2019 година, както и ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация“.

Автор е на повече от деветдесет публикации в научни издания в България и чужбина, както и на седем монографични издания в областта на мениджмънта на човешките ресурси, кризисните ситуации; екипната форма на работа; мотивацията и организационното поведение; публичния мениджмънт и публичните политики и други.

Професор Василев притежава богат практически опит в публичния сектор, като: заместник-кмет на Община Благоевград (2007-2010); Обществен посредник (Омбудсман) на Община Благоевград (2018-2021); експерт в реализацията на проекти в повече от двадесет общински администрации; член на научно-консултативния съвет и лектор към Института по публична администрация (ИПА); оценител на проекти към Министерството на младежта и спорта и „Фонд научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

 

 Доц. д-р Александър Христов –  Център за анализи и кризисни комуникации“ 

Доц. Христов е управляващ директор на Параграф 42 – ПР агенция, част от голямото семейство на The Smarts, профилирана в измерването и оценката на ефективността в комуникациите. Редовен преподавател е в УНСС, води лекции и в НБУ от 2005 г. насам. В периода 2011–2013 г. е Председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО). С ПР се занимава с кратко прекъсване от близо 18 години. Бил е журналист, заемал е мениджърски позиции маркетингови и комуникационни звена във финансови институции, управлявал е комуникационни проекти на клиенти от различни браншове като акаунт директор в ПР агенция Сивитас България. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и е защитил докторска дисертация по тема, свързана с негативните въздействия на рекламата. Автор е на три книги и над 80 публикации.

 

Доц. д-р Димитрина Стефанова

Димитрина Стефанова е доцент по „Обществени комуникации и информационни науки“ (Стратегии и тактики в PR) в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Научно-изследователските интереси и творческите й търсения са в областта на PR (Public relations), стратегическите комуникации, кризисният мениджмънт и PR и институционалният комуникационен мениджмънт. Автор е на монографията „Стратегически компоненти в PR-планирането“, съавтор в книгите „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ и „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“ и учебни помагала за практическото обучение на студентите от специалност „Връзки с обществеността“, има десетки публикации в научното поле на управлението на обществените и кризисните комуникации.

Специализирала е в Русия и Полша.

Участвала е в множество на научни конференции, научно-практически форуми, тренинги, кръгли маси, workshop, студентски научни сесии, като често е била техен инициатор, организатор и координатор.

Административният опит на доц. Стефанова е свързан с дългогодишна работа в институционализирането, управлението и провеждането на политиката по качеството на образованието, като заема длъжностите пълномощник и администратор на „Системата за оценяване и поддържане на качеството на образованието“ в Югозападен университет и ръководство на отдел „Оценяване и поддържане на качеството“.

Член на Европейската асоциация за образование и изследване на връзките с обществеността – EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association) Brussels, Belgium и БДВО (Българско дружество за връзки с обществеността)

 

Д-р Тодор Капитанов

Тодор Капитанов  от 2016 г. заема длъжността Национален секретар на КНСБ с ресор “Защита на синдикалните права и трудови конфликти“. През 2018 г. успешно защитава своята докторска дисертация по Югозападен университет „Неофит Рилски” – град Благоевград, като придобива научна степен доктор по Социология.

Има редица научни публикации в специализирани издания в сферата на социологията, икономиката и правото.  Научните публикации са изготвяни по повод научната и преподавателката му дейност като докторант по социология. Участник е в авторски колективи на специализирани сборници, наръчници и анализи по специализирани теми, касаещи предимно трудовите и гражданските права на хората в България, Европа и света.

д-р Тодор Капитанов работи в тясно и в сферата на трудовото право. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби. През 2021 г. създава www.mywork.bg – българска платформа за безплатни юридически отговори на въпроси, свързани с правата на работното място, в която гражданите намират решения на най-често срещаните проблеми на работещите – от кандидатстването и приемането на работа, през бременност и майчинство, до напускането, пенсионирането или евентуалното уволнение, както и всички възможности за получаване на обезщетения преди и след това.

 

Мариета Димитрова

Журналист от повече от 10 години, като почти половината от тях преминават в предаването „Господари на ефира“, като репортер кореспондент за Благоевград. През 2014 година създава сайта blagoevgrad-news.com с идеята да се създадат условия за независима разследваща журналистика, без външен политически или икономически натиск.

 Носител на редица журналистичиски награди, сред които и награда на името на Радостина Константинова за разследването за Програмата за енергийна ефективност. Участвала е в множество международни форуми и обучения за журналисти. През 2019 година участва в Глобалната конференция за разследваща журналистика в Хамбург, след спечелена пълна стипендия за участие.

От края на 2020 година, след преминато обучение за ментори по медийна грамотност и борба с дезинформацията става сертифициран обучител и  организира обучения за учители, ученици и възрастни хора.

През 2021 г. е един от участниците  във второто издание на международния семинар на Фулбрайт и получава сертификат за активно участие в него.

През октомври 2021 г. завършва с отличие и шестседмичен  курс „Свобода и качество на медиите, организиран от БОЛД и Фулбрайт България.