ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

 

Г Р А Ф И К

 

НА ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

 

 

 

УЧЕБНИ  ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Микроикономика

Анализ на инвестиционни проекти

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Културен туризъм,

Религиозен фундаментализъм

 

 

04.09.2018 г.

10,00 ч.

21 зала

Английски език

 

08.09.2018 г.

11,00 ч.

1 ауд.

Основи на правото

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

Полицейско право,

Международен тероризъм

 

 

 

08.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

22 зала

Счетоводство

 

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

Математика

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

Макроикономика

 

 

 

10.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Глобализацията – теории и практики,

Основи на икономикса,

Икономически теории

 

 

18.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

Финанси,

Финансов контрол

 

 

 

18.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

Основи на националната сигурност

Разузнавателна и контраразузнавателна подготовка

Информационно аналитична дейност

Информационна сигурност

 

 

 

 

19.09.2018

 

 

 

14,00 ч.

 

 

 

18 зала

Потребителско поведение,

Организационно поведение,

Бизнес среда и устойчиво развитие

 

 

 

17.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

Политически маркетинг

 

 

 

19.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

Политология, Обща теория на държавата

 

 

19.09.2018 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

Обща полицейска тактика

 

06.10.2018 г.

11,00 ч.

26 зала