ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

на ликвидационната изпитна сесия на студентите първи курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Геоикономика и

 регионално развитие

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

Микроикономика

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Езикова култура

 

05.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

 

Английски език – І част

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

Макроикономика

 

 

10.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите първи курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите:  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Геоикономика, регионално развитие и сигурност

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

Езикова култура

 

 

05.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

 

Английски език – І част

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

1 ауд.

 

Граждански контрол върху системата за национална сигурност

 

 

 

11.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

18 зала