ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите втори курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите:  Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Маркетинг”, „Икономика на туризма”, ,„Бизнес информатика”, „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорство”,

“Управление на човешките ресурси”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на човешките ресурси

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

Социална политика

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

Финанси

 

 

05.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

Маркетинг

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

         Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите втори курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите: ”ППООР”,”Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”, НСАД,”Криминалистика”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Наказателно право

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

1 ауд.

Право на интелектуалната собственост

 

 

02.09.2018 г.

 

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

Защита правата на човека

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Английски език – ІІ част

 

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.