ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р АФ И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите първи курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

 

Борси и борсови операции

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

         Основи на управлението

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Основи на правото

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

Математика

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Политология

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите първи курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите:  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Конституционно право

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Основи на националната сигурност

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Основи на правото

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала