ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

на ликвидационната изпитна сесия на студентите втори курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите:  Бизнес администрация”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Маркетинг”, „Икономика на туризма”, ,„Бизнес информатика”, „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорство”,

“Управление на човешките ресурси”

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Европейска интеграция

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

Икономически теории

 

 

04.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

Бизнес планиране и прогнозиране

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Английски език – ІІ част

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

1 ауд.

 

Политически маркетинг

 

 

 

12.09.2018 г.

 

13,30 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

на ликвидационнаата изпитна сесия на студентите втори курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите: ”ППООР”,”Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”, НСАД,”Криминалистика”

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

История на административните и стопански институции на България

 

 

 

01.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

 

 

20 зала

 

Наказателно право – ІІ част

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

1 ауд.

Миграционен контрол

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Средства за защита на населението

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала