ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ИДБОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

ДЕЛОВИ ИГРИ

 

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

 

 

05.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

20 зала

 

БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

 

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

 

 

05.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

 

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

 

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

ХОТЕЛИЕРСТВО

 

 

 

09.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

24 зала

 

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

 

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

                             

Средства за защита на населението

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Тактика на частно охранителната дейност

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Противодействие на хибридни атаки

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ИД

Средства за защита на населението

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Средства за защита на населението

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Обща теория на криминалистиката

 

 

 

12.09.2018 г.

 

13,30 ч.

 

 

18 зала

Криминалистични техники

 

 

 

12.09.2018 г.

 

13,30 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Противодействие на хибридни атаки

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Информационна сигурност

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

                                      

Средства за защита на населението

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала