ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно и задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОДИТИНГ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

 

 

 

09.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

21 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

ОДИТИНГ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

ОДИТИНГ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Мениджмънт на опазване на обществения ред”

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Водене на преговори

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Контрол на пътното движение

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Съдебна медицина

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационна изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Водене на преговори

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Съдебна медицина

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационна изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Водене на преговори

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

03.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Съдебна медицина

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационна изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Водене на преговори

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

Съдебна медицина

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ

 

 

 

09.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

24 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационна изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала