ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

 

 

 

05.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната  изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно и задочно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

МАРКЕТИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ПАЗАР

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

 

08.09.2018 г.

 

09,00 ч.

 

25 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Мениджмънт на опазване на обществения ред”

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТ ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

ОБЩА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

ОБЩА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 

 

07.09.2018 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

 

10.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

18 зала

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА

ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

12.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

редовно и задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

08.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН И СПА ТУРИЗЪМ

 

 

09.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

24 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

редовно и задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2017/2018 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

 

 

 

02.09.2018 г.

 

11,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

 

 

04.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала