ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на човешките ресурси

 

 

10 – 14.09.2018 г.

 

09,00 – 13,00 ч.

 

19 зала

Социална политика

 

 

17,18.09.2018 г.

27,28.09.2018 г.

01,02.10.2018 г.

09,00 – 12,30 ч.

09,00 – 12,30 ч.

09,00 – 12,30 ч.

19 зала

18 зала

18 зала

Финанси

 

08.10.2018 г.

09 – 12.10.2018 г.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

18 зала

Информатика

 

 

15 – 19.10.2018 г.

 

09,00 – 13,30 ч.

 

18 зала

Маркетинг

 

23,24.10.2018 г.

30,31.10.2018 г.

06,07,13.11.2018 г.

14,20,21.11.2018 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

18 зала

 

18 зала

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Защита правата на човека

 

17,18,25,26.09.2018 г.

23,24,29,30.10.2018 г.

19,20,26,27.11.2018 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

3 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Английски език – ІІ част

 

 

 

03,04,05.10.2018 г.

10,11,12.10.2018 г.

 

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

1 ауд.

Наказателно право – І част

 

 

18,19.10.2018 г.

20.10.2018 г.

21,22.10.2018 г.

15,00 – 20,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Право на интелектуалната собственост

 

 

08,09.11.2018 г.

10.11.2018 г.

11,12.11.2018 г.

15,00 – 20,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Индустриални отношения и сигурност

 

 

15.11.2018 г.

16,17.11.2018 г.

18.11.2018 г.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.