ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Противодействие на тероризма” – втори курс, първи семестър

 

                    

през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Контрол на европейските граници

 

 

20,21.10.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

23 зала

Психология на разпита

 

 

27.10.2018 г.

28.10.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

 

20 зала

20 зала

Стратегически анализ в сигурността

 

 

03,04.11.2018 г.

 

10,30 – 19,30 ч.

 

 

20 зала

Международна сигурност

 

Разработване  на курсов проект