ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

13.10.2018 г.

 

13,00 ч.

 

21 зала

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

21.10.2018 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

10.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 

 

01.12.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

Предаване на курсов прокт в срок до 12.10.2018 г.

 

 

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

 

13.10.2018 г.

 

13,00 ч.

 

21 зала

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

21.10.2018 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

 

 

Предаване на курсов прокт в срок до 26.10.2018 г.

 

 

 

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

 

18.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

 19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА

 

 

 

 

23.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СЧЕТОВОДСТВО

 

 

 

 

13.10.2018 г.

 

13,00 ч.

 

21 зала

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

 

 

 

 

20.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

 

 

 

 

27.10.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 19 зала

 

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

 

 

 

01.12.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ

 

 

 

 

14.10.2018 г.

 

 

10,00 ч.

 

22 зала

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ТУРИЗМА

 

 

 

20.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

 

18.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

 

17.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ

 

 

 

 

14.10.2018 г.

 

 

10,00 ч.

 

22 зала

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В ТУРИЗМА

 

 

 

20.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

 

 

 

 

18.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

 

 

 

 

17.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 19 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

 

 

14.10.2018 г.

 

12,00 ч.

 

2 комп.

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

17.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

21.10.2018 г.

 

09,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ПРОГРАМИРАНЕ

 

 

 

10.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

2 комп.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

23.09.2018 г.

 

 13,00 ч.

 

2 ауд.

КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

 

20.10.2018 г.

 

15,00 ч.

 

2 ауд.

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

10.11.2018 г.

 

15,00 ч.

 

3 ауд.

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

 

 

Да се предаде курсов проект в срок до 17.11.2018 г.

 

 

КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

 

 

 

15.12.2018 г.

 

12,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

23.09.2018 г.

 

13,00 ч.

 

2 ауд.

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

 

 

Да се предаде курсов проект в срок до 29.10.2018 г.

 

 

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

10.11.2018 г.

 

15,00 ч.

 

3 ауд.

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

17.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

4 ауд.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ

 

 

Да се предаде курсов проект в срок до 24.11.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  „Криминалистика”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

23.09.2018 г.

 

13,00 ч.

 

2 ауд.

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

 

 

Да се предаде курсов проект в срок до 13.10.2018 г.

 

 

 

КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

 

20.10.2018 г.

 

15,00 ч.

 

2 ауд.

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

17.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

4 ауд.

 

ОБЩА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА

 

 

 

15.12.2018 г.

 

14,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

23.09.2018 г.

 

13,00 ч.

 

2 ауд.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 

 

29.09.2018 г.

 

12,00 ч.

 

3 ауд.

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

10.11.2018 г.

 

15,00 ч.

 

25 зала

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

17.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

4 ауд.

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

Да се предаде курсов проект в срок до 24.11.2018 г.