ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

23.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

29.09.2018 г.

10,00 ч.

 

26 зала

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

3 ауд.

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

10.11.2017 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

3 ауд.

 

ОДИТИНГ

 

 

10.11.2017 г.

 

11,00 ч.

 

20 зала

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

 

 

17.11.2018 г.

 

11,00 ч.

 

20 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

24.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

29.09.2018 г.

 

 

10,00 ч.

 

26 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

3 ауд.

 

ОДИТИНГ

 

 

10.11.2017 г.

 

11,00 ч.

 

20 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

24.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА

 

 

23.09.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

3 ауд.

 

ОДИТИНГ

 

 

10.11.2017 г.

 

11,00 ч.

 

20 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

24.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

19 зала

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

23.09.2018 г.

 

15,00 ч.

 

2 ауд.

Шенгенско законодателство

 

 

20.10.2018 г.

 

12,00 ч.

 

 

22 зала

Съдебна медицина

 

 

10.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

2 ауд.

Основи на контраразузнаването

 

 

24.11.2018 г.

 

13,00 ч.

 

1 ауд.

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

15.12.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

23.09.2018 г.

 

15,00 ч.

 

2 ауд.

Шенгенско законодателство

 

 

20.10.2018 г.

 

12,00 ч.

 

 

22 зала

Съдебна медицина

 

 

10.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

2 ауд.

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

17.11.2018 г.

 

15,00 ч.

 

 

3 ауд.

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

15.12.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

23.09.2018 г.

 

15,00 ч.

 

2 ауд.

Съдебна медицина

 

 

10.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

2 ауд.

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

17.11.2018 г.

 

15,00 ч.

 

 

3 ауд.

Основи на контраразузнаването

 

 

24.11.2018 г.

 

13,00 ч.

 

1 ауд.

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

15.12.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

Предаване на курсов проект в срок до 29.09.2018 г.

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ

 

 

14.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

22 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

3 ауд.

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

24.11.2018 г.

 

09,00 ч.

 

 

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

23.09.2018 г.

 

 

10,00 ч.

 

 

20 зала

ЗАСТРАХОВАТEЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

17.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

2 комп.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

27.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

3 ауд.

ПРОГРАМИРАНЕ НА JAVA

 

 

10.11.2018 г.

 

 

10,00 ч.

 

 

2 комп.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

23.09.2018 г.

 

15,00 ч.

 

2 ауд.

Противодействие  на кибертероризма

 

 

20.10.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 

22 зала

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

17.11.2018 г.

 

15,00 ч.

 

 

3 ауд.

Основи на контраразузнаването

 

 

24.11.2018 г.

 

13,00 ч.

 

1 ауд.