ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Информатика

 

 

15 – 19.10.2018 г.

09,00 – 13,30 ч.

 

18 зала

Микроикономика

 

22,23,24.10.2018 г.

29.10.2018 г.

 

30.31.10.2018 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

20 зала

18 зала

20 зала

Геокономика и регионално развитие

 

 

03,04.11.2018 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

Английски език – І част

 

05,06.11.2018 г.

08,09.11.2018 г.

12,13.11.2018 г.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

3 ауд.

1 ауд.

Макроикономика

 

19,20,21.11.2018 г.

03,04,05.12.2018 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

21 зала

18 зала

Основи на правото

 

 

 

29,30.11.2018 г.

13,14,20.12.2018 г.

 

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Основи на националната сигурност

 

15,16.10.2018 г.

29,30.10.2018 г.

15,16.11.2018 г.

27,28.11.2018 г.

05,06.12.2018 г.

10,00 – 14,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

11,00 – 15,00 ч.

1 ауд.

2 ауд.

1 ауд.

2 ауд.

1 ауд.

Средства за защита на населението

 

22.10.2018 г.

23 – 26.10.2018 г.

10,00 – 14,30 ч.

09,00 – 13,30 ч.

 

2 ауд.

2 ауд.

Английски език – І част

 

 

05,06.11.2018 г.

08,09.11.2018 г.

12,13.11.2018 г.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

3 ауд.

1 ауд.

Основи на оцеляване в терористична среда

 

 

22,23,26.11.2018 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 ауд.

Основи на правото

 

 

29,30.11.2018 г.

13,14,20.12.2018 г.

 

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.

1 ауд.