ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Противодействие на тероризма” – втори курс, първи семестър

 

                    

през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Психология на разпита

 

Предаване на курсов проект в срок до 30.11.2018 г.

 

 

 

Контрол на европейските граници

 

 

01.12.2018 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Стратегически анализ в сигурността

 

 

02.12.2018 г.

 

14,00 ч.

 

 

19 зала

Международна сигурност

 

Разработване  на курсов проект