ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Геокономика и регионално развитие

 

 

04.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Микроикономика

 

 

07.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Английски език – І част

 

 

 

10.01.2019 г.

 

14,30 ч.

 

1 ауд.

Информатика

 

 

15.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

Основи на правото

 

 

18.01.2019 г.

 

09,30 ч.

 

1 ауд.

Макроикономика

 

 

28.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите първи курс, редовно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Средства за защита на населението

 

 

05.01.2019 г.

 

10,30 ч.

 

1 ауд.

Английски език – І част

 

 

 

10.01.2019 г.

 

14,30 ч.

 

1 ауд.

Основи на правото

 

 

 

18.01.2019 г.

 

09,30 ч.

 

1 ауд.

Основи на оцеляване в терористична среда

 

Предаване на курсов проект в срок до

20.01.2019 г.

 

 

Основи на националната сигурност

 

 

28.01.2019 г.

 

11,00 ч.

 

1 ауд.