ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на човешките ресурси

 

 

20.12.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

18 зала

Финанси

 

 

04.01.2019 г.

 

15,00 ч.

 

18 зала

Социална политика

 

 

 

11.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Информатика

 

 

15.01.2019 г.

 

10,30 ч.

 

1 ауд.

Маркетинг

 

 

28.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Английски език – ІІ част

 

 

 

14.12.2018 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

Наказателно право – І част

 

 

 

03.01.2019 г.

 

15,00 ч.

 

1 ауд.

Право на интелектуалната собственост

 

 

 

04.01.2019 г.

 

15,00 ч.

 

1 ауд.

Индустриални отношения и сигурност

 

 

 

11.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

Защита правата на човека

 

 

28.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

2 ауд.