ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

20.12.2018 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

 

 

05.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

 

19.01.2019 г.

 

16,00 ч.

 

22 зала

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

 

 

Предаване на курсов проект до 22.01.2019 г.

 

 

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

14,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

20.12.2018 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

 

 

Предаване на курсов проект до 05.01.2019 г.

 

 

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

12.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

23зала

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ

 

Предаване на курсов проект до 22.01.2019 г.

.

 

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

14,00 ч.

 

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  „Криминалистика”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ОБЩА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА

 

 

 

05.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

 

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

12.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

23 зала

КРИМИНОЛОГИЯ

 

 

 

19.01.2019 г.

 

16,00 ч.

 

 22 зала

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

 

 

Предаване на курсов проект до 22.01.2019 г.

 

 

 

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

14,00 ч.

        

 1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 

 

19.12.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

 

20.12.2018 г.

 

09,00 ч.

 

19 зала

СУВЕРЕНИТЕТ

 

 

 

12.01.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 23зала

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ

 

 

Предаване на курсов проект до 22.01.2019 г.

 

 

ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

 

28.01.2019 г.

 

14,00 ч.

 

1 ауд.