ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Съвременни политически институции на Европейския съюз

 

 

01,02.12.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

 

22 зала

Защита на класифицираната информация

 

 

15,16.12.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

21 зала

Въведение в националната и международната сигурност

 

 

05,06.01.2019 г.

 

10,30 – 19,30 ч.

 

18 зала

Риск и защита от ядрени, химически и биологически инциденти

 

 

12,13.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

21 зала

Концепции, стратегии и ресурси за национална сигерност

 

 

19,20.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

20 зала