ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Стопанско управление”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на разходите

 

 

17,18.11.2018 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

21 зала

 

Международни бизнесстратегии

 

 

24,25.11.2018 г.

 

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

 21  зала

 

Управление на бизнес информационни процеси

 

 

01,02.12.2018 г.

 

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

   21 зала

 

Кръгова икономика

 

 

15,16.12.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

19 зала

Теория на държавата и правото

 

 

12,13.01.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

20 зала