ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия за студентите:

  ОКС „Магистър”

специалност: „Финанси”

 

ВТОРИ КУРС,ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Кръгова икономика

 

 

15,16.12.2018 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

19 зала

Европейски финанси

 

05.01.2019 г.

10,00 – 19,00

21 зала

Финансови иновации

 

06.01.2019 г.

10,00 – 19,00 ч.

21 зала

Моделиране на бизнес процеси

 

 

19,20.01.2019 г.

 

10,00 – 19,00 ч.

 

 

21 зала