ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Счетоводство

 

 

05,06.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

22 зала

Политически маркетинг

 

 

12,13.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

24 зала

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

23 зала

Бизнес планиране и прогнозиране

 

 

02,03.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

Английски език – ІІ част

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Наказателно право – ІІ част

 

 

 

05,06.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

2 ауд.

Глобални рискове на сигурността

 

12.01.2019 г.

13.01.2019 г.

10,00 – 19,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

23 зала

 

Обща теория на държавата

 

 

 

19,20.01.2019 г.

 

09,00 – 18,00ч.

 

1 ауд.

Миграционен контрол

 

 

 

02,03.02.2019 г.

 

10,30 – 19,30 ч.

 

1 ауд.

 

Професионална етика

 

 

09,10.02.2019 г.

 

09,00 – 18,00 ч.

 

1 ауд.