ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите първи курс, задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Геокономика и регионално развитие

 

 

24.11.2018 г.

 

10,00 ч.

 

23 зала

Английски език – І част

 

 

 

01.12.2018 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

Информатика

 

 

15.12.2018 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

Макроикономика

 

 

05.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

20 зала

Основи на правото

 

 

 

12.01.2019 г.

 

09,30  ч.

 

 

1 ауд.

Микроикономика

 

 

13.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

22 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите първи курс, задочно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Английски език – І част

 

 

 

01.12.2018 г.

 

10,00 ч.

 

 1 ауд.

Средства за защита на населението

 

 

05.01.2019 г.

 

10,30 ч.

 

1 ауд.

Основи на националната сигурност

 

 

06.01.2019 г.

 

15,00 ч.

 

1 ауд.

Основи на правото

 

12.01.2019 г.

 

09,30  ч.

 

 

1 ауд.

Основи на оцеляване в терористична среда

 

Предаване на курсов проект

в срок до 20.12.2018г.

 

 

 

 

1 ауд.