ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

редовно  обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

 

19.12.2018 г.

 

11,00 ч.

 

19 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

05.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

Основи на контраразузнаването

 

 

 

07.01.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

Съдебна медицина

 

 

 

10.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

28.01.2019 г.

 

12,00 ч.

 

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

 

19.12.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

19 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

05.01.2019 г.

 

10,00 ч

 

1 ауд.

Съдебна медицина

 

 

 

10.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

15.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

28.01.2019 г.

 

12,00 ч.

 

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

 

19.12.2018 г.

 

11,00 ч.

 

 

19 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

05.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

1 ауд.

Основи на контраразузнаването

 

 

 

07.01.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

Съдебна медицина

 

 

 

10.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

 

15.01.2019 г.

 

 

10,00 ч.

 

 

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

 

19.12.2018 г.

 

11,00 ч.

 

19 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

07.01.2019 г.

 

13,00 ч.

 

18 зала

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

15.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Противодействие  на кибертероризма

 

 

 

28.01.2019 г.

 

14,00 ч.

 

2 ауд.