ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Стопанско управление”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ДЕЛОВИ ИГРИ

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсова работа

valentina_nikolova@abv.bg

ТЪРГОВСКО ПРАВО

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

Изпращане на

30.05.2020 г.

Курсова работа

a.liondev@vusi.bg

ТЪРГОВСКО ПРАВО

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност: “Финанси”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

МЕСТНИ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

Изпращане на

27.05.2020 г.

Курсова работа

a.liondev@vusi.bg

ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

Изпращане на

30.05.2020 г.

Курсова работа

a.liondev@vusi.bg

ТЪРГОВСКО ПРАВО

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:

  “УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИ ДАННИ

Изпращане на

27.05.2020 г.

Курсова работа

m.mihaylov@vusi.bg

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Изпращане на

30.05.2020 г.

Курсова работа

m.mihaylov@vusi.bg

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ТАКТИКА НА ЧАСТНО ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Изпращане на

27.05.2020 г.

Курсова работа

Теми и изисквания

n.stefanov@vusi.bg

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Изпращане на

29.05.2020 г.

Курсова работа

i.savov@vusi.bg

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсова работа

doykovn@abv.bg

РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Изпращане на

03.06.2020 г.

Курсова работа

s.dimitrova@vusi.bg

ОБЩА ТЕОРИЯ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  „Криминалистика”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

Изпращане на

26.05.2020 г.

Курсова работа

plamen.slavov@yahoo.com

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Изпращане на

28.05.2020 г.

Курсова работа

i.savov@vusi.bg

КРИМИНАЛИСТИЧНИ ТЕХНИКИ

30.05.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

Изпращане на

04.06.2020 г.

Курсова работа

v.todorov@vusi.bg

ОБЩА ТЕОРИЯ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите трети курс,

специалност:  “Противодействие на тероризма”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

РЕЛИГИОЗНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ

Изпращане на

26.05.2020 г.

Курсова работа

plamen.slavov@yahoo.com

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Изпращане на

28.05.2020 г.

Курсова работа

i.savov@vusi.bg

ОСНОВИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсова работа

doykovn@abv.bg

ПОЛИЦЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ

Изпращане на

04.06.2020 г.

Курсова работа

v.todorov@vusi.bg

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИТЕ АТАКИ

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

v/XIV