ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

 

 

28.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсова работа

s.kasabadjakova@vusi.bg

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно и редовно обучение

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

28.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсова работа

s.kasabadjakova@vusi.bg

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

 

Изпращане на

03.06.2020 г.

Казус

todorova_i@yahoo.com

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

28.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Изпращане на

30.05.2020 г.

Курсова работа

a.liondev@vusi.bg

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

задочно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

28.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия  на студентите четвърти курс,

специалност:  “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

28.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

28.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ПРОГРАМИРАНЕ НА JAVA

Изпращане на

27.05.2020 г.

Курсова работа

m.mihaylov@vusi.bg

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІV ЧАСТ

28.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсова работа

s.kasabadjakova@vusi.bg

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАЩИТА

Изпращане на

26.05.2020 г.

Курсова работа

Теми и изисквания

t.borisov@vusi.bg

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

30.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

07.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

13.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАЩИТА

Изпращане на

26.05.2020 г.

Курсова работа

Теми и изисквания

t.borisov@vusi.bg

ОБЩА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА

Изпращане на

27.05.2020 г.

Курсова работа

Теми и изисквания

n.stefanov@vusi.bg

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изпращане на

29.05.2020 г.

Курсова работа

Теми

Изисквания

i.savov@vusi.bg

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

07.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

13.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

задочно и редовно обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Изпращане на

27.05.2020 г.

Курсова работа

Теми и изисквания

n.stefanov@vusi.bg

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

Изпращане на

29.05.2020 г.

Курсова работа

Теми

Изисквания

i.savov@vusi.bg

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изпращане на

29.05.2020 г.

Курсова работа

Теми

Изисквания

i.savov@vusi.bg

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

07.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

13.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

задочно и редовно  обучение

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР през учебната 2019/2020 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Дата и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ОБЩА ПОЛИЦЕЙСКА ТАКТИКА

Изпращане на

27.05.2020 г.

Курсова работа

Теми и изисквания

n.stefanov@vusi.bg

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН АНАЛИЗ

Изпращане на

29.05.2020 г.

Курсова работа

Теми

Изисквания

i.savov@vusi.bg

МЕЖДУНАРОДНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изпращане на

29.05.2020 г.

Курсова работа

Теми

Изисквания

i.savov@vusi.bg

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КИБЕРТЕРОРИЗМА

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

тест

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

07.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

13.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

тест

 

 

 

v/XV