ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите първи курс,

редовно и задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма” „Дигитален маркетинг”, „Маркетинг”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”, „Международен бизнес”

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

Основи на управлението

27.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

Тест

 

Eвропейска интеграция

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсови задачи

d.kostov@vusi.bg

Българознание

30.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

Тест

 

Математика

09.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

Тест

v.margaritova@vusi.bg

Политология

13.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

Тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите първи курс,

задочно и редовно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Изпращане на

10.06.2020 г.

Курсова работа

  1. Конспект
  2. Указания за изготвяне на курсова работа

i.savov@vusi.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

Изпращане на

28.05.2020 г.

Курсова работа

Теми и изисквания

tmfv_sport@abv.bg

БЪЛГАРОЗНАНИЕ

30.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

Тест

 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

06.06.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

Тест

 

ПОЛИТОЛОГИЯ

13.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

Тест

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия на студентите първи курс,

задочно и редовно обучение

по специалността: „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”    

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата  и час

Форма на изпитване

Имейл на преподавателя

ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Изпращане на

10.06.2020 г.

Курсова работа

  1. Конспект
  2. Указания за изготвяне курсова работа

i.savov@vusi.bg

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

27.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

Тест

 

БЪЛГАРОЗНАНИЕ

30.05.2020 г.

от 10,00 до 10,40 ч.

Тест

 

EВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Изпращане на

01.06.2020 г.

Курсови задачи

d.kostov@vusi.bg

ПОЛИТОЛОГИЯ

13.06.2020 г.

от 10,00 до 10,30 ч.

Тест

 

 

 

v/XIV