ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Маркетинг”, „Икономика на туризма” „Управление на софтуерните технологии”,

„Международен бизнес”

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Маркетинг

26.09.2020 г.

10,00 ч.

18 зала

Информатика

24.10.2020 г.

12,00 ч.

20 зала

Финанси

31.10.2020 г.

11,00 ч.

18 зала

Управление на човешките ресурси

07.11.2020 г.

12,00 ч.

1 ауд.

Социална политика

14.11.2020 г.

10,00 ч.

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Киберсигурност”

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Право на интелектуалната собственост

26.09.2020 г.

10,00 ч.

1 ауд.

Английски език – ІІ част

17.10.2020 г.

10,00 ч.

1 ауд.

Индустриални отношения и сигурност

24.10.2020 г.

10,00 ч.

1 ауд.

Защита правата на човека

08.11.2020 г.

10,00 ч.

2 ауд.

Наказателно право – І част

12.12.2020 г.

10,00 ч.

1 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Г Р А Ф И К

 

на изпитната сесия за студентите втори курс, задочно обучение

по специалностите:  „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Право на интелектуалната собственост

26.09.2020 г.

10,00 ч.

1 ауд.

Индустриални отношения и сигурност

24.10.2020 г.

10,00 ч.

1 ауд.

Финанси

31.10.2020 г.

11,00 ч.

18 зала

Управление на човешките ресурси

07.11.2020 г.

12,00 ч.

1 ауд.

Наказателно право – І част

12.12.2020 г.

10,00 ч.

1 ауд.

 

 

XXXI/viii