ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Маркетинг”, „Икономика на туризма” „Управление на софтуерните технологии”,

„Международен бизнес”

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на човешките ресурси

14,15,28,29.09 2020 г.

12,13,19.10.2020 г.

20,26,27.10.2020 г.

02,03.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

Финанси

16.09.2020 г.

17,18.09.2020 г.

07,28.10.2020 г.

08,09,29,30.10.2020 г.

02.12.2020 г.

03,04.12.2020 г.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

Маркетинг

23,24,25,30.09.2020 г.

01,02.10.2020 г.

22,23.10.2020 г.

09,10,19,20.11.2020 г.

10,00 – 14,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

Социална политика

05,06,16.10.2020 г.

23,24,25.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

18 зала

Информатика

14,15.10.2020 г.

04,05.11.2020 г.

11,12.11.2020 г.

17,18,26,27.11.2020 г.

30.11.2020 г.

01.12.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

13,00 – 17,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Киберсигурност”

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Защита правата на човека

14,15,16.09.2020 г.

23,24,25.09.2020 г.

14,15.10.2020 г.

21,22.10.2020 г.

28,29.10.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

Английски език – ІІ част

28.09.2020 г.

29,30.09.2020 г.

07,08,09.10.2020 г.

13,16.10.2020 г.

20,23.10.2020 г.

27,30.10.2020 г.

13,00 – 17,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

2 ауд.

Индустриални отношения и сигурност

10,11,12.11.2020 г.

25,26,27.11. 2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

Наказателно право – І част

06,13,27.11.2020 г.

21.11.2020 г.

13,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

Право на интелектуалната собственост

16 – 20.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите:  „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2019/2020 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Управление на човешките ресурси

14,15,28,29.09 2020 г.

12,13,19.10.2020 г.

20,26,27.10.2020 г.

02,03.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

Финанси

16.09.2020 г.

17,18.09.2020 г.

07,28.10.2020 г.

08,09,29,30.10.2020 г.

02.12.2020 г.

03,04.12.2020 г.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

18 зала

Индустриални отношения и сигурност

10,11,12.11.2020 г.

25,26,27.11. 2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

Наказателно право – І част

06,13,27.11.2020 г.

21.11.2020 г.

13,00 – 18,00 ч.

09,00 – 18,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

Право на интелектуалната собственост

16 – 20.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

 

 

XXXI/viii