ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Стопанско управление”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

24,25.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/202 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

 

24,25.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “Финанси”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

24,25.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:  “ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

Е-МАЙЛ МАРКЕТИНГ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

22 зала

ВИДЕО МАРКЕТИНГ

19,20.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

ПЛАНИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:

  “УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 комп.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

24,25.10.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 комп.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

07,08.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

 

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност:

  “УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

24,25.10.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 комп.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

07,08.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

 

 

XXVII/viii