ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Стопанско управление”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

07.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

28.11.2020 г.

10,30 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Счетоводство и контрол”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/202 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

31.10..2020 г.

10,00 ч.

20 зала

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

31.10..2020 г.

10,00 ч.

20 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

07.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

19 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Финанси”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

31.10.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

07.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

19 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

Е-МАЙЛ МАРКЕТИНГ

17.10.2020 г.

10,00 ч.

22 зала

ВИДЕО МАРКЕТИНГ

31.10.2020 г.

10,00 ч.

21 зала

ПЛАНИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

07.11.2020 г.

10,00 ч.

20 зала

ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

21.11.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност:

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

10.10.2020 г.

12,00 ч.

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

2 комп.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

22.11.2020 г.

10,00 ч.

2 комп.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

05.12.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност:

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

10.10.2020 г.

12,00 ч.

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

2 комп.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

05.12.2020 г.

11,00 ч.

18 залаXVI/ix