ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Стопанско управление”

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

07.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

28.11.2020 г.

10,30 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Счетоводство и контрол”

задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/202 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

31.10..2020 г.

10,00 ч.

20 зала

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

31.10..2020 г.

10,00 ч.

20 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

07.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

19 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Финанси”


задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

31.10.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

07.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ИНВЕСТИЦИИ И ИНОВАЦИИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

19 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ”


задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

Е-МАЙЛ МАРКЕТИНГ

17.10.2020 г.

10,00 ч.

22 зала

ВИДЕО МАРКЕТИНГ

31.10.2020 г.

10,00 ч.

21 зала

ПЛАНИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

07.11.2020 г.

10,00 ч.

20 зала

ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

21.11.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност:

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

10.10.2020 г.

12,00 ч.

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

2 комп.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

22.11.2020 г.

10,00 ч.

2 комп.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

05.12.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност:

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ”

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ

10.10.2020 г.

12,00 ч.

20 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

2 комп.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

05.12.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност:

МЕНИДЖМЪНТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТ ”

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

26.09.2020 г.

09,00 ч.

2 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

14.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

БИЗНЕС СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

21.11.2020 г.

10,30 ч.

20 зала

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

28.11.2020 г.

10,30 ч.

20 зала

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

05.12.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Противодействие на тероризма”


задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

26.09.2020 г.

10,00 ч.

3 ауд.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

31.10.2020 г.

09,00 ч.

6 ауд.

СУВЕРЕНИТЕТ

28.11.2020 г.

12,00 ч.

3 ауд.

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ

29.11.2020 г.

10,00 ч.

3 ауд.

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

05.12.2020 г.

10,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”


задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

26.09.2020 г.

10,00 ч.

5 ауд.

КРИМИНОЛОГИЯ

24.10.2020 г.

13,00 ч.

6 ауд.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

31.10.2020 г.

09,00 ч.

6 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИТЕ АТАКИ

08.11.2020 г.

12,00 ч.

2 ауд.

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

05.12.2020 г.

10,00 ч.

2 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: „Национална сигурност”


задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

26.09.2020 г.

10,00 ч.

3 ауд.

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

05.12.2020 г.

11,00 ч.

20 зала

НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

12.12.2020 г.

14,00 ч.

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕКТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА

13.12.2020 г.

10,00 ч.

19 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите трети курс,

специалност: „Криминалистика”


задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

26.09.2020 г.

10,00 ч.

5 ауд.

КРИМИНОЛОГИЯ

24.10.2020 г.

13,10 ч.

6 ауд.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

31.10.2020 г.

09,00 ч.

6 ауд.

СУВЕРЕНИТЕТ

28.11.2020 г.

12,00 ч.

3 ауд.

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

05.12.2020 г.

10,00 ч.

2 ауд.XVII/ix