ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “Стопанско управление”

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

26.09.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

31.10.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

08.11.2020 г.

12,00 ч.

1 ауд.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

14.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “Счетоводство и контрол”

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

26.09.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

24.10.2020 г.

10,00 ч.

21 зала

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

07.11.2020 г.

10,00 ч.

18 зала

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

14.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

ОДИТИНГ

21.11.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “ФИНАНСИ”

задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

26.09.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

24.10.2020 г.

10,00 ч.

21 зала

ФИНАНСИ НА ФИРМАТА

31.10.2020 г.

12,00 ч.

19 зала

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

14.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

ОДИТИНГ

21.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”


задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Съдебна медицина

17.10.2020 г.

10,00 ч.

2 ауд.

Противодействие на корупцията

14.11.2020 г.

09,00 ч.

3 ауд.

Основи на контраразузнаването

15.11.2020 г.

11,00 ч.

18 зала

Шенгенско законодателство

21.11.2020 г.

10,00 ч.

3 ауд.

Управление на човешките ресурси в МВР

28.11.2020 г.

11,00 ч.

2 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “Криминалистика”


задочно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Съдебна медицина

17.10.2020 г.

10,00 ч.

2 ауд.

Противодействие на конвенционалната престъпност

24.10.2020 г.

13,00 ч.

1 ауд.

Противодействие на корупцията

14.11.2020 г.

09,00 ч.

3 ауд.

Шенгенско законодателство

21.11.2020 г.

10,00 ч.

3 ауд.

Управление на човешките ресурси в МВР

28.11.2020 г.

11,00 ч.

2 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “Противодействие на тероризма”


задочно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Противодействие на конвенционалната престъпност

24.10.2020 г.

13,00 ч.

1 ауд.

Правен режим на частната охранителна дейност

07.11.2020 г.

12,00 ч.

18 зала

Противодействие на корупцията

14.11.2020 г.

09,00 ч.

3 ауд.

Мениджмънт на извънредните ситуации

15.11.2020 г.

13,00 ч.

18 зала

Дискриминация – рискове и противодействие

28.11.2020 г.

10,00 ч.

3 ауд.XVII/ix