ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Валутен, митнически и данъчен контрол”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Анализ и управление на риска

26,27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

Акцизно и ДДС законодателство

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

24 зала

Митническо представителство

31.10.2020 г.

11,00 ч.

18 зала

Валутно законодателство

07,08.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

22 залаXXX/ix