ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Анализ и управление на риска

26,27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

Информационна сигурност

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

24 зала

Валутно законодателство

07,08.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

22 зала

Работа във виртуална среда

28.11.2020 г.

12,00 ч.

2 ауд.XXVII/ix