ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите първи курс, задочно обучение

по специалностите: „Международен бизнес”Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма” „Дигитален маркетинг”, „Бизнес мениджмънт”, „Управление на софтуерните технологии”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Икономически теории

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

22 зала

Макроикономика

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

Английски език – І част

24,25.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд./

5 ауд.

Микроикономика

07,08.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

Основи на правото

28,29.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

5 ауд./

6 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите първи курс, задочно обучение

по специалностите: „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”, „Корпоративна сигурност”, „Съвременни технически системи и сигурност”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Основи на националната сигурност

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд./

2 ауд.

Полицейско право

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

5 ауд./

6 ауд.

Английски език – І част

24,25.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд./

5 ауд.

Престъпност и социален ред

07,08.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

5 ауд./

6 ауд.

Основи на правото

28,29.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

5 ауд./

6 ауд.XVII/ix