ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Шенгенско законодателство

14,15,16.09.2020 г.

23,24,25.09.2020 г.

05,06,07.10.2020 г.

16,17,18.11.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Основи на контраразузнаването

28,29,30.09.2020 г.

19,20,21.10.2020 г.

16,17,18.11.2020 г.

01,02,03.12.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

19 зала

19 зала

19 зала

19 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

01,02.10.2020 г.

22,23.10.2020 г.

28,29,30.10.2020 г.

09,10,11.11.2020 г.

23,24.11.2020 г.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Съдебна медицина

14,15,16.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

Превенция на корупцията

03 – 05.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност: “Криминалистика”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Шенгенско законодателство

14,15,16.09.2020 г.

23,24,25.09.2020 г.

05,06,07.10.2020 г.

16,17,18.11.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

2 ауд.

2 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Управление на човешките ресурси в МВР

01,02.10.2020 г.

22,23.10.2020 г.

28,29,30.10.2020 г.

09,10,11.11.2020 г.

23,24.11.2020 г.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

09,30 – 13,30 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Съдебна медицина

14,15,16.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

Превенция на корупцията

03 – 05.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

Противодействие на конвенционалната престъпност

10,11,12.11.2020 г.

25,26,27.11.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

2 ауд.

2 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност: “Противодействие на тероризма”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Правен режим на частната охранителна дейност

16,17,18.09.2020 г.

05,06,07.10.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

19 зала

19 зала

Мениджмънт на извънредните ситуации

28,29,30.09.2020 г.

19,20,21.10.2020 г.

16,17,18.11.2020 г.

01,02,03.12.2020 г.

13,30 – 18,30 ч.

13,30 – 18,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

19 зала

19 зала

19 зала

19 зала

Дискриминация – рискове и противодействие

26,27,28.10.2020 г.

23,24.11.2020 г.

13,30 – 18,30 ч.

13,30 – 18,30 ч.

19 зала

19 зала

Превенция на корупцията

03 – 05.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

Противодействие на конвенционалната престъпност

10,11,12.11.2020 г.

25,26,27.11.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

2 ауд.

2 ауд.XXX/ix