ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Стопанско управление”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

24 зала

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

19,20.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

25 зала

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

19,20.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

22 зала

ОДИТИНГ

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

22 зала

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

29,30.08.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

25 зала

ОДИТИНГ

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

22 зала

ФИНАНСИ НА ФИРМАТА

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд.

ОСНОВИ НА КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО

19,20.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

26,27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд.

ШЕНГЕНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В МВР

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

19,20.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

26,27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд.

ШЕНГЕНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В МВР

10,11.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

2 ауд.

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на тероризма”

 

задочно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2020/2021 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ

12,13.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

26 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

19,20.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

26,27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

4 ауд.

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

23 зала

ДИСКРИМИНАЦИЯ – РИСКОВЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

17,18.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

 

 

I/ix