ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Анализ и управление на риска

26,27.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

18 зала

Информационна сигурност

03,04.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

24 зала

Водене на преговори

24.10.2020 г.

11,00 ч.

22 зала

Управление на кризи

07.11.2020 г.

13,00 ч.

1 ауд.

Стратегически анализ на сигурността

14.11.2020 г.

10,00 – 18,00 ч.

20 зала


ѝИИИЖь