ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите първи курс, редовно обучение


по специалностите: „Международен бизнес”Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”,Икономика на туризма” „Дигитален маркетинг”, „Бизнес мениджмънт”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Икономически теории

12 – 16.10.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

19 зала

Основи на правото

20,21,22.10.2020 г.

14 – 18.12.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

4 ауд.

1 ауд.

Английски език – І част

26,28,29.10.2020 г.

02,03,04.11.2020 г.

01 – 04.12.2020 г.

10,11.12.2020 г.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

5 ауд.

3 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Макроикономика

11,12,13.11.2020 г.

18,19,20.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

18 зала

20 зала

Микроикономика

23 – 27.11.2020 г.

30.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

21 зала

21 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите първи курс, редовно обучение


по специалностите: ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”, „Корпоративна сигурност”


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Основи на националната сигурност

12.10.2020 г.

13.10.2020 г.

22.10.2020 г.

23.10.2020 г.

23.11.2020 г.

24,25,26.11.2020 г.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

10,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

10,00 – 14,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

4 ауд.

4 ауд.

4 ауд.

4 ауд.

4 ауд.

4 ауд.

Полицейско право

14,15,16.10.2020 г.

11,12,13.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

13,30 – 17,30 ч.

4 ауд.

3 ауд.

Основи на правото

20,21,22.10.2020 г.

14 – 18.12.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

4 ауд.

1 ауд.

Английски език – І част

26,28,29.10.2020 г.

02,03,04.11.2020 г.

01 – 04.12.2020 г.

10,11.12.2020 г.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

5 ауд.

3 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Престъпност и социален ред

09,10,11.11.2020 г.

16.11.2020 г.

17,18.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

13,00 – 17,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

4 ауд.

3 ауд.

3 ауд.ѝИЖь