ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: “Противодействие на тероризма”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СУВЕРЕНИТЕТ

16,17,18.09.2020 г.

05,06,07.10.2020 г.

20,21.10.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

19 зала

19 зала

20 зала

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

02,03,04.12.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

23,24,25.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ

26,27,28.10.2020 г.

23,24.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

19 зала

19 зала

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

28,29,30.10.2020 г.

18,19,20.11.2020 г.

09,00 – 13,30 ч.

09,00 – 13,30 ч.

4 ауд.

4 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД/ЗАЛА

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

23,24,25.09.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИТЕ АТАКИ

28,29,30.09.2020 г.

05,06,07.10.2020 г.

19,20,21.10.2020 г.

23,24,25.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

21 зала

1 ауд.

21 зала

20 зала

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

14,15,16.10.2020 г.

11,12,13.11.2020 г.

13,30 – 18,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

4 ауд.

3 ауд.

КРИМИНОЛОГИЯ

22,23,24.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

28,29,30.10.2020 г.

18,19,20.11.2020 г.

09,00 – 13,30 ч.

09,00 – 13,30 ч.

4 ауд.

4 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: „Национална сигурност”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

02,03,04.12.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

28,29,30.09.2020 г.

21,22,23.10.2020 г.

04,05,06.11.2020 г.

09,10,11.11.2020 г.

13,00 – 17,00 ч.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

22 зала

22 зала

20 зала

19 зала

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА

01,02.10.2020 г.

08,09.10.2020 г.

26,27,28.10.2020 г.

02 – 05.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

19 зала

19 зала

20 зала

21 зала

НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

16 – 20.11.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

2 ауд.

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

23 – 27.11.2020 г.

09,00 – 13,00 ч.

3 ауд.
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия на студентите трети курс,

специалност: „Криминалистика”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СУВЕРЕНИТЕТ

16,17,18.09.2020 г.

05,06,07.10.2020 г.

20,21.10.2020 г.

13,30 – 17,30 ч.

13,30 – 17,30 ч.

09,00 – 13,00 ч.

19 зала

19 зала

20 зала

ОСНОВИ НА ОПЕРАТИВНО ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

23,24,25.09.2020 г.

09,00 – 18,0 ч.

3 ауд.

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

14,15,16.10.2020 г.

11,12,13.11.2020 г.

13,30 – 18,00 ч.

09,00 – 13,00 ч.

4 ауд.

3 ауд.

КРИМИНОЛОГИЯ

22,23,24.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ

28,29,30.10.2020 г.

18,19,20.11.2020 г.

09,00 – 13,30 ч.

09,00 – 13,30 ч.

4 ауд.

4 ауд.ИИѝ