ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “Стопанско управление”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

26.09.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

31.10.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

08.11.2020 г.

12,00 ч.

1 ауд.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

14.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

21.11.2020 г.

10,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “Счетоводство и контрол”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

26.09.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

24.10.2020 г.

10,00 ч.

21 зала

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

07.11.2020 г.

10,00 ч.

18 зала

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

14.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

ОДИТИНГ

21.11.2020 г.

11,00 ч.

18 зала
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите четвърти курс,

специалност: “ФИНАНСИ”


редовно обучение


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР през учебната 2020/2021 г.


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

26.09.2020 г.

10,00 ч.

19 зала

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

24.10.2020 г.

10,00 ч.

21 зала

ФИНАНСИ НА ФИРМАТА

31.10.2020 г.

12,00 ч.

19 зала

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

14.11.2020 г.

09,00 ч.

19 зала

ОДИТИНГ

21.11.2020 г.

09,00 ч.

18 залаXVII/ix