ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Киберсигурност”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Мениджмънт на киберсигурността

07.11.2020 г.

17,00 ч.

Иновации и инвестиции в киберсигурността

08.11.2020 г.

16,00 ч.

Стратегически анализ на сигурността

14.11.2020 г.

10,00 – 18,00 ч.

Сигурност в интернет пространството

15.11.2020 г.

13,00 ч.