ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Защита на информацията”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Бизнес информационни системи за сигурност

14.11.2020 г.

16,00 ч.

Сигурност в интернет пространството

15.11.2020 г.

13,00 ч.

Прозрачнос, достъпност и сигурност на информацията

21.11.2020 г.

10,00 ч.

Превенция на престъпността

22.11.2020 г.

09,00 ч.