ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Управление на софтуерните технологии”


ПЪРВИ КУРС,ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Управление на бизнес информационни процеси

14,15.11.2020 г.

10,00 – 19,00 ч.

Съвременни мотивационни техники

21,22.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Финансиране и управление на проекти

28,29.11.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Обектно – ориентирано програмиране

05,06.12.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

Компютърни мрежи и комуникации

19,20.12.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.