ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Р А З П И С А Н И Е


на учебните занятия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Противодействие на тероризма”


ВТОРИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Превенция на престъпността

25.10.2020 г.

09,00 – 18,00 ч.

20 зала

Стратегически анализ на сигурността

14.11.2020 г.

10,00 – 18,00 ч.

20 зала

Управление на антитерористичната дейност

15.11.2020 г.

10,00 – 18,00 ч.

20 зала

Разузнавателен анализ

13.12.2020 г.

10,00 – 18,00 ч.

18 залаѝИЖь