ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Валутен, митнически и данъчен контрол ”


ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Управление на разходите

16.01.2021 г.

12,00 ч.

Данъчна система и контрол

23.01.2021 г.

09,00 ч.

Финансов мениджмънт

23.01.2021 г.

09,00 ч.

Финансов инженеринг

24.01.2021 г.

10,00 ч.

Международни бизнес стратегии

30.01.2021 г.

10,00 ч.