ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Европейска администрация и управление на проекти”


ПЪРВИ КУРС,ПЪРВИ СЕМЕСТЪР,


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Съвременни мотивационни техники

09.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на бизнес информационни процеси

10.01.2021 г.

10,00 ч.

Управление на разходите

16.01.2021 г.

12,00 ч.

Финансиране и управление на проекти

17.01.2021 г.

10,00 ч.

Международни бизнес стратегии

30.01.2021 г.

10,00 ч.