ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив


Г Р А Ф И К


на изпитната сесия за студентите:


ОКС „Магистър”


специалност: „Криминалистика”


3 семестъра


ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ПЪРВИ КУРС


през учебната 2020/2021 г.


Дисциплина

Дата

Час

Управление на риска в контрола на външните граници в Европейския съюз

09.01.2021 г.

09,00 ч.

Криминалистични експертизи

09.01.2021 г.

17,30 ч.

Концепции, стратегии и ресурси за национална сигурност

24.01.2021 г.

09,00 ч.

Въведение в националната и международната сигурност

30.01.2021 г.

11,00 ч.

Съвременни политически институции на Европейския съюз

31.01.2021 г..

10,00 ч.